Logo : FotografieContact kan via e-mail: john@meerdaneenwebsite.nl

Meer informatie op de internetsite van ‘Meer dan een Website’

Copyright:  Op de door Foto Nieuws Tilburg/ John Geerts gecreëerde content (waaronder tekst, foto en video) rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om foto’s. video’s en teksten over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. Tegen inbreuken op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video. Licentieaanvragen dienen vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.

U kunt uw verzoeken richten aan john@meerdaneenwebsite.nl (bovenstaand mail-adres)  waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content:
Tekst: minimaal 1,50 EURO per woord

Foto’s: Minimaal € 400,00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Video: Minimaal € 750,00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Vaste of grootschalige afnemers kunnen genieten een korting op genoemde tarieven.

Op al mijn rechtsbetrekkingen zijn voor wat betreft tekst de Algemene Voorwaarden van de NVJ en wat betreft foto’s en video de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Inkoopvoorwaarden van (potentiële) cliënten word door mij afgewezen.